Hjørring kirkegård
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100605-35

Fredningsnr.
05138

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stenkiste, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 0513:8. Stenbygget kiste. Kisten er 1,5 x 1,7 meter stor og 0,5 meter dyb. ****************************************************************** Tidligere tinglysning fra 1938-10-04 kan ikke genfindes i Tingbogen eller i Filarkiv. Ejerlav: umatr. kirkegårdsareal, Hjørring kirkegård Afmærkn.: MS. 1939, Fabricius Et areal, 22 x 12 m, i Ø-V, med 8 stensatte jernaldersgrave uden dæksten; den ene flyttet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et Areal, 22 x 12 m, i Ø-V, med 8 stensatte Jernaldergrave uden Dæksten [sbnr. 35, 71-77]; den ene flyttet.

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Areal, 22 m langt i Ø-V, 12 m i N-S, med 8 frilagte stenbyggede kister uden dæksten, udgravede, med bund af groft grus. Kisterne ligger i to nærmest parallelle rækker med 4 i hver. Alle er orienteret i Ø-V. A: 1,2 x 2,25 m. Dybde 0,7 m. 3 sten i langsiderne, 2 i kortenderne. Yderligere 1 sten i det SV hjørne. B: 1,4 x 1,7 m. Dybde 0,55. 2 sten i hver side. C: 1 x 1,9 m. Dybde 0,1 m. Sat af 2 rækker sten ovenpå hinanden. 3 langs N langside, 2 i den S. 1 sten (x12) i kortsiderne. D: 1,7 x 2,2 m, dybde 1 m. 2 rækker sten ovenpå hinanden, 3 langs med langsiderne, 2 langs med kortsiderne. E: 0,8 x 1,5, dybde 0,65 m. 3 sten i langsiderne. 1 i kortenderne. I den kortside desuden lidt løse sten. F: 1,3 x 1,9 m. Dybde ca. 1m. 4 sten i langsiderne, 2 i kortsiderne. G: 0,8 x 0,9 m. Dybde 1,05 m. 4 sten i langsiderne, 1 i kortsiderne. H: 0,75 x 1,9 m. Dybde 1,05 m. 3 lag sten med 3 sten i langsiden og 2 i kortsiden. Alle mål på kortsiderne taget i den Ø ende. Alle mål indvendige. Arealet ligger i græsmåtte S for den S bygning på kirkegården.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Stenbygget romertidsgrav på Hjørring Kirkegård.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)