Klitmøller
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Kystmuseum

Sted- og lokalitetsnr.
401105-1

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vrag, Nyere tid (dateret 1890 - 1899 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 590
Nationalmuseet, Forskningsafd., Marinarkæologiske Undersøgelser

1899 Registrering af forlisdata
Uspecificeret institution
Skruedampskibet S/S SALAMANCA forliste på grund af tåge og regntykning.

1900 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Forskningsafd., Marinarkæologiske Undersøgelser
SALAMANCAS vrag blev solgt til firmaet Levin & Sønners Efterfølger. Firmaet sluttede akkord med kystboerne så de fik 50 % af bjærget materiale.

1931 Fjernelse kulturhistorisk objekt
Nationalmuseet, Forskningsafd., Marinarkæologiske Undersøgelser
Marineministerietindgik kontrakt med entreprenør om bortsprængning af vragreter fra S/S SALAMANCA.

2000 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 590
Nationalmuseet, Forskningsafd., Marinarkæologiske Undersøgelser

2000 Privat opsamling
Uspecificeret institution
Ved privat dykning fandtes vraget på 6 meter vand. Det ragede 2,5 meter op ved kedlerne. Skrueakslen var ca. 35 meter lang og lå over bunen. Stævnen lå 50-60 meter fra vraget.

Litteraturhenvisninger  (0)