Stendyssen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100606-10

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (3)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Langdysse; et Par større Stene ere endnu tilbage.

1926 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Brøndsted forveksler C. Engelhardt med Kr. Bahnson, der i 1880'erne berejste et stort antal sogne i Hjørring amt.

1926 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Pladsen for en sløjfet Langdysse: jævn Højning paa Bakketop i Horne-Bakkedragets Østrand. Paa Bahnsons Tid stod endnu "et Par større Sten", nu er intet at se. If. Mejborg's Indberetning (af 1879) har Dyssen (hos Mejborg: Nr. 1) haft Længderetning SV-NØ og været ca. 120' lang, 20' bred; den blev if. M. sløjfet i Aarene 1878-79. - Den tætved liggende Gaard kaldes endnu "Stendyssen".

Litteraturhenvisninger  (0)