Kringelhøi
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100606-13

Fredningsnr.
04137

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Højsagn, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/8 1926. Gårdejer Mikkel S. Jensen, Horne Diplom Afmærkn.: MS. 1927, Johs. Brøndsted En høj, "Kringelhøj", 18 x 2 m; sydlig i toppen et hul; sydsiden stejl.
Undersøgelsehistorie  (8)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kringelhöi, overpløiet Rundhøi af stor Omkreds. Bevoksning: 1979: Græs

1926 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Brøndsted forveksler C. Engelhardt med Kr. Bahnson, der i 1880'erne berejste et stort antal sogne i Hjørring amt.

1926 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, græsklædt Høj i Ager, "Kringelhøj", ompløjet i Firkant. Ca. 18 m. i Tvm. Ligger for Sydenden af et smalt Dalstrøg, lavt mellem Bakker, og paa et stærkt fra SV. mod NØ. skraanende Terrain, saaledes at Højen er 2 m. høj fra SV., 4½ m. fra NØ. Spredt bevoxet med Fyr. Sydligt i Topfladen, der ligeledes skraaner fra SV. mod NØ, findes en gl., nu tilgroet Gravning, ca. 3/4 m. dyb, 1½ m. vid. Højen har tidligere haft aflang Form, men Sydenden er i gl. Tid bortgravet. - Det forekom mig lidet troligt, at Højen nogensinde kunde være bleven overpløjet, saaledes som Bahnson angiver; NØ-Siden er meget stejl. Men det er dog rigtigt: efter hvad Ejeren fortæller, pløjede baade hans Fader og den tidligere Ejer over Højen, men saa kom der Sygdom (døvstumme Børn!) som Straf, og Pløjningen indstilledes. - Fredlyst 1926. Bevoksning: 1979: Græs

1926 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kringelhøj", 18 x 2 m. Sydlig i Toppen et Hul; Sydsiden stejl.

1953 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 143/53
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj ? Højden i SV er 1,3 meter. I NØ 5,4 meter på grund af højens beliggenhed nederst på en ret stejlskråning. Omkring fredningsstenen samt på SØ-siden er overfladen beskadiget af kreaturer. Fylden sås at bestå af lysbrunt sand. Det er et spåørgsmål, om der - i betragtning af beliggenheden - er tale om en høj. Besigtiget af torben Dehn, foråret 1981. Dias 04.21. Bevoksning: 1979: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kringelhøj. Græsklædt højj i eng.

Litteraturhenvisninger  (0)