Overgade 1-3
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080407-153

Fredningsnr.
361617

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Kælderanlæg, Middelalder (dateret 1400 - 1499 e.Kr.)

Ildsted, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Kælder under Overgade. De under nuværende jordoverflade bevarede levn af den middel- alderlige stenkælder i Overgade må ikke fjernes, ændres eller beskadiges på nogen måde.
Undersøgelsehistorie  (5)
1971 Museal udgravning
Journal nr.: 8201
Odense Bys Museer
Ved flere undersøgelser i 1970 -1971 fandtes to kældre af munkesten fandtes. Kælderen under Overgade 1 var kvadratisk med senere indmurede tøndehvælv mens Overgade 3 var bedst bevaret med sine 77 skifter og den murede toprem. En smal slippe, der oprindelig har adskilt de to huse, er senere overdækket med et tøndehvælv og inddraget under nr. 1. Af de to senmiddelalderlige huse/kældre er Overgade 1 ældst. Ruinen Overgade 3 blev siden flyttet over foran Rådhusrts østgavl.

1971 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 8201
Odense Bys Museer
Gadeudvidelse ved Overgade.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kælder under Overgade. Underjordisk ruin. Intet at bemærke. Ingen fotos.

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)