Horne Kirkegaard
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100606-18

Fredningsnr.
041325

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Klokkestabel/-tårn, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: umatr. kirkegårds areal, Horne kirkegård Stenkiste, retning N-S. De nordlige 2/3 bevaret og delvis dækket af en svær overligger med ca. 30 skålformede fordyb- nigner. Kisten har oprindelig haft en tæt pakning af tildels svære sten. Pakningen var bevaret mod N og delvis mod Ø. Formodentlig har den være til stede mod S, men aldrig mod V.
Undersøgelsehistorie  (8)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Kirkegaarden, lige vest for Kirken: en Rundhøi, mellemstor, ind i hvis Side det nu nedbrudte Taarn har været bygget. Bevoksning: 1979: Græs

1926 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Grundmuren efter Kirkens nedbrudte Taarn i Vest staar endnu, i ca. ½ m's Højde. Medens Sydsiden af denne Mur staar blottet, er Vest- og Nordsiderne dækket af en jævnt skraanende, græsklædt Højside: Rest af en Rundhøj, ind i hvilken Taarnet i sin Tid er bleven bygget. En Klokkestapel er nu rejst tæt Ø. for Kirken paa et moderne Græsplateau. Bevoksning: 1979: Græs

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kun lidt af Højen tilbage. Bevoksning: 1979: Græs

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenkiste, retning nord-syd. De nordlige 2/3 bevaret og delvis dækket af en svær overligger med ca. 30 skålformede fordybninger. Kisten har oprindelig haft tæt pakning af til dels svære sten. Pakningen var bevaret mod nord og delvis mod øst. Formodentlig har den været til stede mod syd, men aldrig mod vest.

1939 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 666/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bronzealders Kiste.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkiste - grav. Stenkiste, kun nordenden bevaret. To bæresten i V, 1 i Ø, 3 i nord. Skålgruber i dækstenens overflade. Målene bør tages fra udgravningsberetning i NMI. Dias 04.15. ** Seværdighedsforklaring ** Smuk kiste med en del skåltegn. Taler sammen med beliggenheden lige ved siden af kirketårnet for de to stjerner. Bevoksning: 1979: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.Velplejet, beliggende på kirkegård.

Litteraturhenvisninger  (0)