Horne
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100606-19

Fredningsnr.
04136

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Horne og Terp, matr.nr. 1k (1h ?) Tingl.: 2/10 1911. Pastor Chr. Julius Lysholm. Fredningen tiltrådt af forpagteren, Peter Andersen Afmærkn.: MS. 1927, Johs. Brøndsted En højning, 13 x 7 m; 0,75 m høj; 4 dæksten af kiste ses.
Undersøgelsehistorie  (10)
1881 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Levninger af en Stenalders Grav (Gangbygning). Bevoksning: 1979: Græs

1911 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1926 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Brøndsted forveksler C. Engelhardt med Kr. Bahnson, der i 1880'erne berejste et stort antal sogne i Hjørring amt.

1926 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En aflang, 0,75 m. høj, græsklædt Højning i Ager, 13 m. l. i N-S, 7 m. br. Forsænket i dens Midte ligger med Længderetn. NV-SØ en Gravkiste, hvoraf er synlig den sø. og de 3 nv. Dæksten; den sø. Halvdel af Kisten er aaben, men jordfyldt (Plads for 2 Dæksten). Udfor Gravkistens s. Langside ses Oversiden af en (forslæbt) Sten. Ingen Bæresten er synlige. Gravkisten synes at være 6 x 1,75 m. (1,75 m. er Dækstenenes Længde). Magnus Petersens Tegning hos Bahnson stemmer i alt væsentligt med Virkeligheden, kun at Kistens sø. Ende, som bemærket, nu er jordfyldt. - Fredlyst 1911. Bevoksning: 1979: Græs

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højning, 13 x 7 m. 0,75 m høj. 4 Dæksten af Kisten ses.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. På stedet sås en lav højning, rektangulært ompløjet orienteret N-S. Den runde højning nævnt i SB kunne ikke skelnes, og de omtalte sten kunne ikke ses på gund af bevoksning med højt græs. Dias 04.17 Bevoksning: 1979: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i ager.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)