Horne

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100606-20

Fredningsnr.
04135

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Horne og Terp, matr.nr. 1k (1h ?) Tingl.: 2/10 1911. Pastor Chr. Julius Lysholm. Fredningen tiltrådt af forpagteren, Peter Andersen Afmærkn.: MS. 1927, Johs. Brøndsted En højning, 12 x 1 m; i Ø toppen af 2 sten.
Undersøgelsehistorie

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Helt ryddet Stengrav (Runddysse?). Bevoksning: 1979: Græs

1911 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1926 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt, lav, rund Højning i Ager, 0,75-1,00 m. høj, 12-14 m. i Tværm. I Østsiden ses Top af 2 Sten. - Fredlyst 1911. Bevoksning: 1979: Græs

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højning, 12 x 1 m. I Ø Toppen af 2 Sten.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lang-høj. Med stenkiste, som tidligere beskrevet. - s/h foto Dias 04.08 Bevoksning: 1979: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Lille græsklædt runddysse med høj i ager.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Oversigt set fra N
Oversigt set fra S