Lilleheden Klitplantage/afd.167
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100606-49

Fredningsnr.
03132

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stenbygget grav, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
En stensat grav, 2 x 2 m bred, 0,80 m dyb, sat af eet lag lodret stående sten. Een dæksten bevaret over midten af graven.
Undersøgelsehistorie  (10)
1963 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stensat grav, 2 x 2 m bred, 0,80 m dyb, sat af eet lag lodret stående sten. Een dæksten bevaret over midten af graven. J. 3532/63 om fredningen.

1963 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 301/63
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1963 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3532/63
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning

1963 Museal udgravning
Vendsyssel Historiske Museum
Stenbygget grav med dæksten fra ældre romersk jernalder. Kammeret delvis udgravet på et tidligere tidspunkt. Enkelte skår og rester af en jernkniv på bunden i kammerets østende.

1964 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkiste-grav. Rektangulært omrids, orienteret Ø-V. Med tre bæresten i øst, to i vest, tre i nord, og en i syd. En dæksten midtpå. I V-enden en mindre sten på bunden. Dias 04.28

1989 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0054
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
En stensat grav. 2 x 2 m bred, 0,80 m dyb, sat af eet lag lodretstående sten. En dæksten bevaret over midten af graven.

1989 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0054
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)