Mygdal
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100608-1

Fredningsnr.
04148

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Højrest på randen af grusgrav.
Undersøgelsehistorie  (4)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 1-2:] To Rundhøie paa et Høidedrag; den ene afskaaren i SØst, den anden ret godt bevaret.

1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græs- og lyngklædt rund Høj paa Nordvesthældet af Bakkedrag. 3 m. høj fra Ø., 2 m. høj fra V., 16-18 m. i Tværmaal. Hele Sydøstsiden er temmelig stejlt afgravet fra Top til Fod, saaledes at 1/3 af Højen er bortgravet. Flad Top. Grusgrav tæt op til v. Fod.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest paa Randen af Grusgrav.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj på kanten af gammelt råstofområde.

Litteraturhenvisninger  (0)