Sørup Kirke

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090513-140

Anlæg og datering

Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Runesten, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

1809 Anden transaktion om genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2001 Registrering via historisk dokumentation
Det Kulturhistoriske Centralregister
Ved indgangen til Sørup kirke lå i 1700-tallet en middelalderlig runesten (ikke nævnt hos Ole Worm). I 1809 skænkedes den til Oldsagskommissionen og blev i 1816 opstillet i Rundetårn. 1867 førtes den til Nationalmuseets runehal. Indskriften har ikke kunnet tydes.

Litteraturhenvisninger

Jacobsen,L.,Moltke,E.
Danmarks Runeindskrifter
1942