Tiphøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100608-25

Fredningsnr.
04146

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MP i S. 1939 En høj, "Tiphøj", 15 x 3 m; delvis beplantet.
Undersøgelsehistorie  (5)
1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt rund Høj paa Top af lille isoleret Bakkeknold, "Tiphøj". 1 m. høj, 10-12 m. i Tværmaal. I SØ. er i gammel Tid gravet et Skaar fra Top til Fod; et mindre Skaar ses i NV. De herved fremkomne Vægprofiler viser, at Grundsandet gaar temmelig højt op, saaledes at det er tvivlsomt, om man staar overfor en Gravhøj.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tiphøj", 15 x 3 m. Delvis beplantet.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Træbevokset høj på lokal moraneknold.

Litteraturhenvisninger  (0)