Hovengaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100608-30

Fredningsnr.
04147

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/7 1870. Købt Afmærkn.: MS. 1926, J. Brøndsted En langdysse, 19 x 10 m; 22 randsten; i midten kløvet overligger.
Undersøgelsehistorie  (9)
1870 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1881 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Firsidet Dysse paa flad Mark. Fredlyst.

1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Brøndsted forveksler C. Engelhardt med Kr. Bahnson, der i 1880'erne berejste et stort antal sogne i Hjørring amt.

1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse. Jævn, lav Jordhøjning paa flad Mark. Ca. 0,50 m. høj, 19 m. lang i NV.-SØ, 10 m. bred. Ialt 22 Randsten, nemlig 4 for Sydenden, 9 for ø. Langside, 4 for Nordenden og 5 for v. Langside. 3 af disse staar endnu oprejst, nemlig i Sydenden Nr. 2 fra V., i Nordenden Nr. 1 fra V. og i ø. Langside Nr. 2 fra S. De øvrige Randsten er omvæltede. Randstenene er gennemgaaende 1,25-1,50 m. høje. I Midten ligger den kløvede, flade Kammeroverligger, 3 m. lang i Ø-V, 1,75 m. bred, det eneste tiloversblevne af Kamret; at der nemlig under denne skulde staa Bæresten, som A.P. Gaardboe i sin Beskrivelse af 1870 antyder Muligheden af, og som efter ham Beskrivelsen i Kartotheket gentager, er meget lidt sandsynligt. Bemærkningen i Fredningskartotheket, at alle Randsten er omvæltede, er som det fremgaar af ovenanførte, urigtig. De samme 3 Randsten staar oprejst baade paa Gaardboe's Tegning af 1870 og paa Magnus Petersens af 1881, hvortil iøvrigt henvises (Blad 43 i Bahnsons Herredsbeskrivelse). Baade Gaardboe og Magnus P. har 23 Randsten; deres Sten Nr. 2 fra S. i v. Langside mangler nu. Iøvrigt er Magnus Petersens Tegning korrekt. Fredlyst 1870.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 19 x 10 m; 22 Randsten; i Midten kløvet Overligger.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1980 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1610/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt langdysse i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)