Bøgeskov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Sydvestjyske Museer

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190301-198

Fredningsnr.
330640

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Gravhøj. 1,0 m høj, diameter 13 m nord-syd og 14 m øst-vest. Oval nedgravning i højtop. Flere jordfaste sten i højen.
Undersøgelsehistorie

2000 Diverse sagsbehandling
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

2001 Museal besigtigelse
Museet på Sønderskov
I forbindelse med Museet på Sønderskovs undersøgelser af udvalgte fortidsminder i de stormfaldsramte skove, blev der foretaget en besigtigelse. Højen er ca. 13 i diameter og ca. 1 meter høj. Markant hul i toppen og enkelte hovedstore sten er synlige på højoverfladen. Henligger i total fladefaldsområde. Der bør foretages en tinglysning af gravhøjen.

2001 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
DKC-registreret samt fundanmeldelse modtaget på N01. Jvf. HBV 1061 og RAS D. 173/00.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Oversigtsbillede - højen set fra NV
Oversigtsbillede - højen set fra SV
Oversigtsbillede - højen set fra Ø
Foto, oversigt