Baunehøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100608-41

Fredningsnr.
04142

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Odden Tingl.: 30/9 1895. Proprietær P. Rodskjer Diplom Afmærkn.: MS. 1896, lærer Skjoldborg En høj, 18 x 3,5 m; beplantet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 38-43:] paa Oddens Grund: No 11 [sb. 40] er velbevaret, 82 Fod i Tværmaal, 16 Fod Høi. 12 [sb. 41] er fuldstændig urørt, lidt mindre end No 11 [sb. 40]. 13 [sb. 39] er helt ryddet; 14 [sb. 38] er næsten ryddet; de andre [sb. 42-43] ubetydelige Høininger.

1895 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj i Udkant af Plantning, faa m. S. for foregaaende [sb. 40]. 3,50 m. høj, 16-18 m. i Tværmaal. Affladet Top. Overfladiske mindre Afgravninger paa Syd- og Vestsiderne. Ellers urørt. Tæt bevoxet med ung Eg og Bøg. Fredlyst 1895. MS i Vest. [...] Højene [sb.] 38-43: "Bavnehøje".

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 18 x 3½ m. Beplantet.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
"Bavnehøje". Anselig, græs-og træbevokset høj i privat baghave.

Litteraturhenvisninger  (0)