Klodskegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100608-65

Fredningsnr.
041410

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stenkiste, Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)

Fredningstekst
Afdækket, stensat grav fra ældre romersk jernalder, indv. 1,60 x 0,70 m, ca. 0,90 m dyb. Kammerets vægge er opført af sten i 3 skift. Indbefattet i fredningen er kammerets 3 dæksten (med paksten) anbragt i oprindelig orden umid- delbart NV for graven. (Undersøgt af Vendsyssels hist. mus. 1968)
Undersøgelsehistorie  (4)
1968 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1216/68
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Afdækket, stensat grav fra ældre romersk jernalder, indv. 1,60 x 0,70 m, ca. 0,90 m dyb. Kammerets vægge er opført af sten i 3 skift. Indbefattet i fredningen er kammerets 3 dæksten (med paksten) anbragt i oprindelig orden umiddelbart NV for graven. (Undersøgt af Vendsyssels hist. mus. 1968. J. nr. F 1924/68 om fredningen).

1968 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F1924/68
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Overpløjet og sløjfet stenbygget romertidsgrav i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)