Vanggaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100611-10

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Enkeltfund, Stenalder (dateret 250000 - 3951 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (1)
1927 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skraaning mod Liver Aa. Her fandtes for faa Aar siden af Holger Friis, Hjørring, Rester af en Stenalders Boplads. Fundet, der bl.a. indeholder Tværpile og 1 butnakket Stenøxe, er i Hjørring Museum (unummereret).

Litteraturhenvisninger  (0)