Skerrildgårds have
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170108-20

Fredningsnr.
31129

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
VOLDSTED I SKERRILDGÅRDS HAVE Voldstedet består af en lav, nærmest rektangulær banke, ca. 18 x 20 m stor og ca. 1 m høj, omgivet af 8 -10 m brede vandgrave. En spinkel, moderne bro fører over til bankens nord- vest-hjørne. Banken er bevokset med løvtræer og ligger øst for gårdens bygninger. Fredningen omfatter voldstedet og voldgraven til 1 m fra dennes yderside. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. Voldgraven må ikke opfyldes eller oprenses, ligesom forsætlig ændring af vandstanden ikke må ske uden Nationalmuseets samtykke.
Undersøgelsehistorie  (6)
1967 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted i Skerrildgårds Have. som beskrevet. Tilgroet med løvtræer og løvkrat. Beliggende i haveanlæg. En bøgebæk, klippet firkantet og i hoftehøjde, er plantet på voldgravens ydre kant og indenfor den fredede §12 zone, der går til 1 m fra gravens yderside. Bevoksning: 1996: Løvkrat og Løvtræer

2001 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1579
Horsens Museum
Et firsidet fredet (3112-09) voldsted 18 x 20 meter med vandfyldte 8-10 meter brede grave. Dateringen er usikker, men Skerrildgård nævnes i senmiddelalderen.

2002 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Voldsted. Banken er fuldstændig tilgroet.

Litteraturhenvisninger  (0)