Åstrup voldsted
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100611-29

Fredningsnr.
051310

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Fredningstekst
Åstrup voldsted Voldstedet består af en rundagtig banke med en diameter på ca. 50 m. I nord, vest og syd er banken omgivet af en 10-15 m bred tør grav. Fra bankens top til bunden af graven er 7-10 m. I øst munder graven ud i en naturlig sænkning. Vold- stedet, der er græsklædt, ligger umiddelbart vest for det nuværende Åstrups avlsbygninger. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte koteopmåling, hvorpå fredningsgrænsen er indtegnet. Denne følger i nord, vest og syd gravens ydre overkant, i øst går den langs bankens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (5)
1927 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsklædt Høj paa Top af isoleret, græsklædt, udyrket Bakkeknold. 1,50-1,75 m. høj, 14-16 m. i Tvm. Stærkt affladet. Midt paa den i Ø-V aflange, svagt fordybede Topflade (8 x 5 m.) staar en Flagstang. - Tvivlsom. Bevoksning: 1992: Græs

1970 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted, Som beskrevet i FM - register. Mål angivet ud fra opmåling til tinglysningen. Græses afd heste. Derfor kun set udfra. - En højspændingsledning passerer tæt V for voldsted. - En hæk af løv- og grantræer er plantet mellem gårdens bygninger og voldstedet. Bevoksning: 1992: Græs

1997 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Middelalderligt Voldsted.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)