Vinstrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100612-24

Fredningsnr.
05134

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1850 - 1920 e.Kr.)
Fredningstekst

Afmærkn.: MP i S. 1939. Senere forsvundet. En høj, 10 x 1,5 m; siderne stejlt afgravet; mod N skrånende topflade.
Undersøgelsehistorie

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ret anselig Rundhøi, noget overpløiet. Bevoksning: 1992: Græs og Nålekrat/-træer

1927 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj paa den ssv. Top af Vinstrupbjerge, i d. s. Udkant af en lille Fyrre- og Granplantning. Siderne stejlt afgravede undtagen i Nord, hvor Højen er skraat afgravet fra Top til Fod; her fører en Vej op til den planerede Top, der skraaner fra S. mod N. og paa hvilken er rejst en Stenbænk og Stenstander (Ledstolpe). 1,50-2 m. høj, 10-12 m. i Tvm. Langs Randen af Topfladen staar Fyr; Topfladen 9-10 m. i Tvm. Bevoksning: 1992: Græs og Nålekrat/-træer

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 10 x 1½ m. Siderne stejlt afgravede. Mod N skraanende Topflade.

1943 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ujævn top, noget forsænket, højest mod SSV. Stejl, afgravede sider. Sti op på S over top ud mod N. Stiligende hul i den SØ højside fra jorden op mod (men ikke på) top. Umiddelbart N for højen står et relativt nyt, kraftigt udkigstårn. I skov, en sti tæt forbi højen i Ø. Udsigtstårnet er ikke nyt, nævnt i F550-257 uden at vi har krævet det fjernet. Bevoksning: 1992: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Beliggende i skov i Vinstrup Bjerg ved Hjørring.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Oversigt set fra N
Oversigt og muligt rodvælterar mod S, set fra S