Præstegaarden

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100613-5

Fredningsnr.
051414

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Afmærkn.: MP i S. 1939 En høj, 6 x 3/4 m; i skov.
Undersøgelsehistorie

1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj i ung Bøgeskov, 1,25 m. høj, 10 m. i Tværm. Overalt bevoxet med ung Bøg. Bevoksning: 1979: Løvtræer

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 6 x 3/4 m. I Skov.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 0,7 x 6 x 6 m. Fuldstændigt bevaret, men delvis dækket med kvas. Vdr. identifikation og afsætning jvf. brev til FFF af 29.01.1980. Kunne ikke fotograferes. Bevoksning: 1979: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Mindre høj i lysåben bøgeskov.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Lille, vegetationsløs høj i bøgeskov.