Præstegaarden
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100613-6

Fredningsnr.
051413

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MP i S. 1939. En høj, 8 x 1 m; i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund høj faa m. Ø. for foregaaende [sb. 5] og forbundet med denne ved et temmelig højt Svaj, saaledes at man kan være i Tvivl om, hvorvidt man staar overfor en Langhøj. Det ser dog ud som to ved et Svaj forbundne Rundhøje ([sb.] 5 og 6). 1,25 m. høj, 10-12 m. i Tværmaal. Bevoxet med ung Bøg. Bevoksning: 1979: Løvtræer

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 8 x 1 m. I Skov.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj ? Mål: 1 x 9 x 9 m. Lav højning, velafgrænset i N, Ø og S, men stærkt affladiget i V, hvor en aflang højning forbinder den med 514:14. Kunne ikke fotograferes. Vedr. identifikation og afsætning, jf. brev til FFF af 29.01.1980. Bevoksning: 1979: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Mindre høj i lysåben bøgeskov.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Vegetationsløs høj i bøgeskov.

Litteraturhenvisninger  (0)