Slotved Skov
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100613-52

Fredningsnr.
051416

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for: 0514-15, 16 Afmærkn.: MP i SV. Langhøj, 35 x 11 m, 2,5 0-3 m høj. Beliggende øst for og parallelt med foregående (0514-15), adskilt af en dyb op- gravet grøft. Et hul midt i NV langside. MP i SV. ******************************** Tinglyst 1989 med følgende tekst: Langhøj, 3 x 35 x 11 m. Orienteret NØ-SV.
Undersøgelsehistorie  (9)
1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj tæt SØ for foregaaende [sb. 51] og parallel med denne. 2.50-3 m. høj, ca. 35 m. lang i SV.-NØ, ca. 11 m. bred. Højen skraaner jævnt fra Midten mod Enderne. Midt paa nv. Langside et 1 m. dybt, 2.50 m. vidt Hul og nær SV-Enden et Par flade Afgravninger, ellers urørt. Bevoxet med Gran.- Fredningsforsøg som ved [sb.]Nr. 51 og 54. Bevoksning: 1979: Nålekrat/-træer

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, tæt SØ f. foregaaende [sb. 51], 35 x 11 m, 2½ m høj. Et Hul midt i NV-Langside. Gran.

1965 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 35 x 11 m, 2,50-3 m høj. Beliggende øst for og parallelt med foregående [sb. 51], adskilt af dyb opgravet grøft. Et hul midt i NV langside.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj. Mål: 2,7 x 35 x 12 m. Orienteret NØ-SV. Beliggende parallelt med 514:15, adskilt fra denne ved en nedgravning i længderetningen. Tilstand som tidligere beskrivelse. Kunne ikke fotograferes. Bevoksning: 1979: Nålekrat/-træer

1989 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0056
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1989 Museal restaurering
Journal nr.: 6111-0056
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj. 3 x 35 x 11 m. Orienteret NØ-SV.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)