Slotved Skov
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100613-55

Fredningsnr.
051423

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 14 m.
Undersøgelsehistorie  (5)
1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af rund Høj i Slotved Skovs vestlige Del. 1.25 m. høj, ca. 14 m. i Tværmaal. En 2 m. bred, 1 m. dyb Ringgrøft er i gammel Tid gravet omkring Højens Midtparti, der i en Udstrækning af ca. 3 x 5 m. er bleven staaende indenfor Ringen, som dog ikke er sluttet i Vest, hvor Højsiden er urørt. Bevox. m. Gran.

1989 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0056
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 1 x 14 m.

1989 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0056
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Lille uundseelig højrest i stormvæltet akovareal.

Litteraturhenvisninger  (0)