Ræveleje fiskerleje
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010408-72

Fredningsnr.
252946

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Bosættelse, uspec undergruppe, Middelalder (dateret 1500 - 1535 e.Kr.)

Hus (evt. med stald), Middelalder (dateret 1500 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst Hustomt. Syldsten fra et 5 x 15 m stort hus ses. Det sidste hus fra et lille fiskerleje kaldet "Rævelejet", som fandtes i 1500-tallet. Dette hus var det sidste, og det blev forladt ca. 1660.
Undersøgelsehistorie  (3)
2001 Diverse sagsbehandling
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
På stedet lå i 1500tallet og frem til 1660 det lille fiskkerleje Ræveleje, der måske blev forladt pga. Sandflugten. Der er foretaget arkæologiske udgravninger i 1953 og i 1987-88. Man ser stadig spor af den sidste udgravning, hvor der blev udgravet en fiskerhytte. Ræveleje er nævnt i skatteregnskaber fra 1500-1600tallet.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)