Batteriet
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040411-84

Fredningsnr.
38219

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1849 - 1913 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanse, også kaldet "Batteriet". Skansen består af en nærmest kvadratisk jordværk, der er opført på en naturlig banke, og omgivet af en vold og grav. Indenfor volden måler plateauet ca. 7 x 7 m, og volden er ca. 1 m høj. Fra bunden af graven, der omgiver skansen, er der 5 m til voldens topflade. Det fredede areal måler ca. 30 x 30 m. På det flade plateau indenfor volden er opstillet 3 kanoner. Skansen er træbevokset. Fredningsgrænsen forløber langs den omgivende gravs ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (6)
1968 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1332/69
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Skansen ligger ved Agersø sund i NV-lige hjørne af Stigsnæs skov. Skansen, der i plan er nærmest kvadratisk, er opkastet på en naturlig højning. Kanonplanet, der er ca 7 x 7 m, begrænses af en knap 1 m høj vold. Til alle 4 sider omgives anlægget af en dyb grav, fra volden regnet ca 5 m dyb, fra det omregnende terræn ca 1,5 m dyb. Ialt måler skansen 30 m fra gravens yderkanter.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanseanlæg med batteri, ca. 100 x 50 m i ydre mål. (4 x 110 x 50 m). Anlægget består af jordvold og ydre grav. Herindenfor et fladt plateau og mod øst en nærmest kvadratisk batterihøj, der er omgivet af grav. På batterihøjen er opstillet 3 kanoner af jern. Mindesten hvorpå der står : "Stigsnæs batteri 1808 - 1814. K.A.F.". Stenen er placeret på den sydlige del af plateauet. Trætrappe, der fører op til kanonbatteriet. Trappen består af sveller, der er gravet ind i voldens sider. Tinglysningen bør ændres, så den omfatter hele skanse- anlægget. Evt. opmåling. ** Seværdighedsforklaring ** Skanseanlæg af usædvanlige dimensioner. På det centrale batteri er opstillet 3 kanoner på trævogne med 2 hjul. Stedet er smukt beliggende med udsigt til Agersøsund. Adgang ad kyststi, ca. 10 m's gang fra P-plads. Bør skiltes med opmåling. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse, også kaldet "Batteriet". Skansen består af en nærmest kvadratisk jordværk, der er opført på en naturlig banke, og omgivet af en vold og grav. Indenfor volden måler plateauet ca. 7 x 7 m, og volden er ca. 1 m høj. Fra bunden af graven, der omgiver skansen, er der 5 m til voldens topflade. Det fredede areal måler ca. 30 x 30 m. På det flade plateau indenfor volden er opstillet 3 kanoner. Skansen er træbevokset. Fredningsgrænsen forløber langs den omgivende gravs ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. *** Nyberejsningstekst *** Skanseanlæg med batteri, ca. 100 x 50 m i ydre mål. (4 x 110 x 50 m). Anlægget består af jordvold og ydre grav. Herindenfor et fladt plateau og mod øst en nærmest kvadratisk batterihøj, der er omgivet af grav. På batterihøjen er opstillet 3 kanoner af jern. Mindesten hvorpå der står : "Stigsnæs batteri 1808 - 1814. K.A.F.". Stenen er placeret på den sydlige del af plateauet. Trætrappe, der fører op til kanonbatteriet. Trappen består af sveller, der er gravet ind i voldens sider. Tinglysningen bør ændres, så den omfatter hele skanse- anlægget. Evt. opmåling. ** Seværdighedsforklaring ** Skanseanlæg af usædvanlige dimensioner. På det centrale batteri er opstillet 3 kanoner på trævogne med 2 hjul. Stedet er smukt beliggende med udsigt til Agersøsund. Adgang ad kyststi, ca. 10 m's gang fra P-plads. Bør skiltes med opmåling.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)