Sortsø Skanse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070103-37

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Skanse, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
1979 Grøft ved byggeri/anlæg
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ved nedgravning af elkabel stødte man på 2 stensætninger med indbyrdes afstand på o. 5 meter omkring skansen, måske stensatte kanter af en voldgrav.

2001 Anmeldelse fra privat
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skansen har muligvis sammen med skanserne på Bogø tjent som forsvarsværker under venderkrigene.

2003 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2023 Registrering via historisk dokumentation
Museum Sydøstdanmark
Skansen er markeret på Original 1 matrikelkort for Sortsø by. Skansen er delvist synlig på 1954-luftfoto.

Litteraturhenvisninger  (0)