Treå Vestre Batteri
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140107-163

Fredningsnr.
1918109

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Militærvæsen, uspec undergruppe, Nyere tid (dateret 1940 - 1945 e.Kr.)
Anvendt af værnemagten under 2. Verdenskrig.

Skanse, Nyere tid (dateret 1800 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanse. Treå Vestre Batteri. Batteriet er nedgravet i en naturlig, lav bakke ca. 12 m fra kystskrænten. Brystværnet har en højde op til ca. 2 m, og den del, der vender mod havet, er ca. 12 m tyk og 30 m lang, formet i en flad halvbue med krumning mod nord. Fra syd og fra vest findes tilkørselsveje, ca. 15 m lange og 2 m brede. Inde i batteriet, noget forskudt mod sydvest fra midten, findes en forhøjning, en centraltravers, ca. 6 m i øst-vestlig retning, ca. 5 m i nord-sydlig retning og ca. 1 m høj, beliggende umiddelbart ud for batteriets oprindelige, sydlige indkørsel. Batteriet bærer præg af, at det under 2. verdenskrig har været benyttet af den tyske værnemagt. Således er batteriets grundplan en del ændret i den østlige del, og der er gravet 2 huller henholdsvis øst og sydvest for batte- riet. Hullerne er henholdsvis ca. 2,5 x 2,5 x 1,5 m og 2 x 2 x 1 m. Batte- riets brystværn gennemskæres desuden på langs af en løbegrav, der fortssætter både øst og vest for batteriet. Dele af anlægget er ssærdeles velbevaret.
Undersøgelsehistorie  (5)
1987 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2150-2190
Djurslands Museum
Fundanmeldelser 40 stk., DJM 2150-2190, på nyregistrerede høje og anlæg i Norddjurslands skovdistrikter. Endvidere en rapport samt kort over fundsteder. Modtaget på N01 og N02 d. 19/1 1988. Rekognoscerings- og registreringsarbejdet er udført i 1986-87 af cand. phil. Jesper Laursen.

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2158
Djurslands Museum
Batteriet er nedgravet i naturlig lav bakke ca. 12 m fra kystskrænten. Brystværnet har en højde op til ca. 2 m og den del, der vender mod havet er ca. 12 m tyk og 30 m lang, formet i en flad halvbue med krumning mod nord. Fra syd og fra vest findes tilkørselsveje, ca. 15 m brede. Inde i batteriet, noget forskudt mod sydvest fra midten, findes en forhøjning, en centraltravers, ca. 6 m i Ø-V retning, ca. 5 m i N-S retning og ca 1 m høj, beliggende umiddelbart ud for batteriets oprindelige, sydlige indkørsel. Batteriet bærer præg af, at det under 2. Verdenskrig blev benyttet af den tyske værnemagt.

1988 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: DJM 2150-2190
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fundanmeldelser 40 stk., DJM 2150-2190, på nyregistrerede høje og anlæg i Norddjurslands skovdistrikter. Endvidere en rapport samt kort over fundsteder. Modtaget på N01 og N02 d. 19/1 1988. Rekognoscerings- og registreringsarbejdet er udført i 1986-87 af cand. phil. Jesper Laursen.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse. Treå Vestre Batteri. Batteriet er nedgravet i en naturlig, lav bakke ca. 12 m fra kystskrænten. Brystværnet har en højde op til ca. 2 m, og den del, der vender mod havet, er ca. 12 m tyk og 30 m lang, formet i en flad halvbue med krumning mod nord. Fra syd og fra vest findes tilkørselsveje, ca. 15 m lange og 2 m brede. Inde i batteriet, noget forskudt mod sydvest fra midten, findes en forhøjning, en centraltravers, ca. 6 m i øst-vestlig retning, ca. 5 m i nord-sydlig retning og ca. 1 m høj, beliggende umiddelbart ud for batteriets oprindelige, sydlige indkørsel. Batteriet bærer præg af, at det under 2. verdenskrig har været benyttet af den tyske værnemagt. Således er batteriets grundplan en del ændret i den østlige del, og der er gravet 2 huller henholdsvis øst og sydvest for batteriet. Hullerne er henholdsvis ca. 2,5 x 2,5 x 1,5 m og 2 x 2 x 1 m. Batteriets brystværn gennemskæres desuden på langs af en løbegrav, der fortsætter både øst og vest for batteriet. Dele af anlægget er særdeles velbevaret.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Formodes fundet som beskrevet. Fuldstændig tilgroet i løvtræer og slyngplanter. Kun løbegraven er synlig.

Litteraturhenvisninger  (0)