Brøndeby skanse
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050507-316

Fredningsnr.
423094

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1536 - 1799 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldsted. Voldstedet består af en rund borgbanke, hvis topflade må- ler ca. 16 m i diameter. Topfladen omgives af en ca. 1,50 m bred kronvold af vekslende højde, højst i øst, hvor den er ca. 1,50 m over topfladen, lavest i vest, hvor den er ca. 0,50 meter. Kronvolden er i nord gennembrudt af en ca. 2 m bred passage. Borgbanken hæver sig ca. 4 m over en om- givende tør voldgrav med foranliggende svag, indtil 2 m bred og 0,5 m høj vold, der er udjævnet i nord. Voldstedet, der ligger ved kystskrænten i Mandemarkes sydøstlige hjørne, er bevokset med træer og krat. Grænsen for det fredede areal forløber langs den ydre fod af den ydre ringvold, og hvor denne er sløjfet i nord, i samme afstand fra borgbankens fod som på de øvrige sider, således at det fredede areals diameter er ca. 45 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyg- gelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Ny beplantning må kun foretages med rigsantikvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (5)
1913 Museal prøvegravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Brøndeby skanse: tæt vest for den lille strandeskov Busene ligger ved sydkysten, på den højeste top umiddelbart over en lav strandbrink, den femkantede skanse.

1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted. 4 x 45 m. Stærkt overgroet og uoverskueligt, men synes at svare til beskrivelsen: rund borgbanke, hvis topflade på ca. 16 m i diameter er omgivet af en kronvold. Banken hæver sig ca. 4 m. over en omgivende, tør voldgrav med foranliggende lav vold. Volden er udjævnet i nord. ** Seværdighedsforklaring ** Er måske en seværdighed, men skal i så fald ryddes og plejes og have bedre adgangsforhold. Bevoksning: 1981: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)