Nørre Tornby
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100615-9

Fredningsnr.
04131

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/8 1881. Fredet ved køb, tillige med en vedliggende større sten og et 1,25 m bredt areal omkring dyssen. Afmærkn.: MS. 1924, J. Brøndsted Et dyssekammer, 4 bæresten og dæksten.
Undersøgelsehistorie  (9)
1878 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1881 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nordnordvest for Kirken. Paa en lille Jordhøining paa et Høideplateau, i dyrket Mark: Rester af en Runddysse, nemlig fire Sidesten og en stor Overligger. Fra Overliggeren synes sprængt et stort Stykke, som ligger ved Dyssen. Bevoksning: 1979: Mos og Græs

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forstyrret Runddysse. Jordhøjen fuldstændig bortgravet. Tilbage staar 4 Bæresten med Halvdelen af Dækstenen af et Dyssekammer. Et afsprængt Brudstykke af Dækstenen staar foran Kamrets Aabning. Naar bortses fra, at der pløjes tæt til Stenene i N. og S., er Monumentet iøvrigt endnu ganske som vist paa Magnus Petersens Tegning. Den lille Sten uden for Dækstensbrudstykket ses ogsaa endnu. Kamret er orienteret i NNV-SSØ og har haft Indgang i SSØ. Fredlyst; købt 1881. I Nationalmuseets Arkiv findes en Beskrivelse af Dyssen ved R. Mejborg, der gengiver en Overlevering, ifølge hvilken Dyssens Bevarelse skyldes Overtro. Dyssen er angivet under Nr. 4 paa hans "Kort over Dysser i Vennebjerg Herred" sammesteds. Angivet paa Udskiftningskortet over Sdr. og Nør Tornbyes Jorder, maalt 1790, med Signatur og Betegnelsen: "Steendys." Bevoksning: 1979: Mos og Græs

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, 3 Bæresten og Dæksten.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse. Fritstående kammer fra runddysse, som tidligere beskrevet, men i dag ses kammeret stående på en lav græsbevokset højning, ca. 8 x ½ meter. Dette kan skyldes pløjningen af den omliggende areal. Fredningsstenen er halvt væltet. Dias 03.17 + 19 ** Seværdighedsforklaring ** Danmarks nordligste runddysse - et smukt, karakteristisk dyssekammer, som der ikke findes mange af i Vendsyssel. Bevoksning: 1979: Mos og Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Tornby Dyssen. Fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)