Sortenge
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-111

Fredningsnr.
533463

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Svær stenkiste, i øst-vest, ved vejkant, bygget op mod stor jordfast klippeblok, ca. 2 m bred og 1,4 m lang. Kisten er 2,8 m lang, sat af 4 svære sandstensflager i hver side. Den er ca. 1,2 m bred; de to siders sten rager 0,6 m forbi afslutningens to tværstillede sandstensflager. Kistens bund er belagt med flade, mindre sten. De kantstillede side- og endesten rager ca. 0,5 m op. Det øverste parti af de tre sydøstlige sidesten er afhugget i ældre tid.
Undersøgelsehistorie  (7)
1954 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 631/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal udgravning
Journal nr.: 631/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 631/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Svær stenkiste, i øst-vest, ved vejkant, bygget op mod stor jordfast klippeblok, ca. 2 m bred og 1,4 m lang. Kisten er 2,8 m lang, sat af 4 svære sandstensflager i hver side. Den er ca. 1,2 m bred; de to siders sten rager 0,6 m forbi afslutningens to tværstillede sandstensflager. Kistens bund er belagt med flade, mindre sten. De kantstillede side- og endesten rager ca. 0,5 m op. Det øverste parti af de tre sydøstlige sidesten er afhugget i ældre tid. J.nr. 631/54 om undersøgelsen.

1955 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Hellekiste forefundet som beskrevet i fredningstekst. 1,4 x 17 x 8 m. Kisten omgives af en i fredningsteksten ikke nævnt høj, hvoraf den S-Ø'lige del er fjernet ved anlæggelse af kommunevejen, og den nordligste del er bortpløjet i ager. Afmærket ved oplysende skiltning. A) Umiddelbart N for højen, ca. 10 m fra kisten, er langs et ca. Ø/V forløbende stengærde tilplantet en ca. 10 m bred bræmme af marken med grantræer, antagelig i 1984. B)Ca. 35 m ØNØ for hellekisten ses en anden, ca. 5-6 år gammel granplantning. C) SØ for hellekisten, på den modsatte side af vejen, er en ældre granplantning, antagelig ca. 20 år gammel. Mens de to sidstnævnte tilplantninger dels ikke er af væsentlig betydning for opfattelsen af landskabet omkring fortidsmindet (B), og dels er for gamle til påtale (C), vil opvækst af granbæltet A være stærkt skæmmende for hellekistens omgivelser. 17/4: Kontaktede jeg gdr. Georg Nielsen, "Tingfogedgård". Han var meget venlig, men ikke meget indstillet på at gøre indgreb i sin granplantning, som han havde sat for at udnytte en skygget og fugtig bræmme af marken. Selv ved kun at fjerne de østligste 10-20 m ville han skabe et "hak" i marken som var umuligt at dyrke. Træerne er til juletræer og vil blive fjernet om ca. 8 år, når de har nået 1,5 - 2 m's højde. Med forbehold af 5. kontors godkendelse lod jeg ham modstræbende beholde sine træer mod at der ikke genplantedes på området. Derved blev det. ** Seværdighedsforklaring ** Et instruktivt og lettilgængeligt fortidsminde, yderligere tydeliggjort ved skiltning.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)