Vangså

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Kystmuseum

Sted- og lokalitetsnr.
401104-48

Anlæg og datering

Vrag, Nyere tid (dateret 1850 - 1859 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

1852 Registrering af forlisdata
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Strandet på vestkysten af Jylland på Wangsaa Søndre Strand. skibet erklæres vrag. Ladning og inventar bjerges. " Alene tienligt til ophugning. " Det bjergede bortsælges med vraget.