Linderumgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100617-21

Fredningsnr.
061413

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Linderumgård Højrest, stærkt forgravet.
Undersøgelsehistorie  (4)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en Banke, Mno. 1A: [...] Toppen affladet, 60 Fod i Tværmaal.

1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2,50 høj; Diam 20,00. Toppen danner en 12,00 stor, ujævn, delvis lynggroet Flade. Mod Syd er Foden stærkt afgravet. Fuldstændig ødelagt. Lynggroet i Ager. Paa Overfladen laa brændte Ben.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, stærkt forgravet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Lille, forgravet højrest i løvtræsbevoksning.

Litteraturhenvisninger  (0)