Linderumgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100617-11

Fredningsnr.
061410

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Linderumgaard Afmærkn.: MP 1939 En langhøj, 18 x 8 m. 1 m høj; beplantet.
Undersøgelsehistorie  (5)
1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa samme Bakke som foregaaende [sb. 10] ses en noget usikker Langhøj i Bakkens Retning VSV-ØNØ. Nordsiden hæver sig ret skarpt; Sydsiden gaar ret jævnt over i Bakken. I Øst er den skarpt adskilt fra [sb.] 10; i Vest er Afslutningen usikker. c 18,00 lang, c 8,00 bred, 1,10 høj; der ses ingen Sten. Lynggroet. Vest for den ses en vag Højning, der maaske er en lille Høj.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 18 x 8 m. 1 m høj. Beplantet.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Lille svæst afgrænselig lang- (og rund- ?) høj i bøgetræsbevokset agerholm.

Litteraturhenvisninger  (0)