Overugilt

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100617-44

Fredningsnr.
06141

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 5/9 1927, gaardejer Chr. Ugilt og hustru, Over-Ugilt Diplom Afmærkn.: MP 1939 GI 1963 En høj, 18 x 1,8 m; ujævn overflade; lavning i top.
Undersøgelsehistorie

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Større Høi paa Kammen af en Banke.

1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,80 høj; 20,00 i Diam. Den har haft Randsten. Fra Syd er en større Del afgravet; Bruddet nu græsgroet. Ved den søndre Fod er gravet Kartoffelkuler. Mod Øst er en større, men ikke dyb Afgravning. Toppen er urørt. Lyng- og græsgroet i Ager.

1927 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 18 x 1,8 m. Ujævn Overflade. Lavning i Top.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i ager.