Egebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100617-50

Fredningsnr.
051419

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stenkiste, Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Egebjerg Afmærkn.: MP 1939 Et areal, 15 x 4 m; der dækker over 3 stensatte jernalders- grave (Fund i Hjørring mose). NMI: Fund i Hjørring Mus. (Ikke tildækket endnu).
Undersøgelsehistorie  (6)
1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et Areal, 15 x 4 m, der dækker over 3 stensatte Jernaldergrave (Fund i Hjørring Mus.). (Ikke tildækket endnu).

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 857/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stensatte romerske Lerkargrave, udgravet af Hjørring Museum. Arealet fredet.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Område med 3 tildækkede jernaldergrave. Området henligger i dag som oval lav "snækning" melle et dige. S og kanten til en stejl kant mod N. Den østlige grav kan anes som en svag firkantet sænkning, Den midterste makeres af en stgor sten der er lænet ud mod diget. Den vestlige grav ses som en ret lang sænkning. Hvis man ikke ved, at det fredede område ligger her, finder man ikke stedet. Det er bevokset med græs og hindbær, skænten mod N med gamle graner og diget med hindbær og enkelte løværer. Der ligger lidt kvas i området NØ og NV del (fra gran). Et hyldebærtræ - temmelig dødt - står i det SV hjørne, og en meget ung ahorn i det SØ hjørne. En stor elm vokser i diget midt for området. Bevoksning: 1992: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Tomterne efter 3 stenbyggede grave ved Egebjerg. Beliggende i lille kratskovsbræmme.

Litteraturhenvisninger  (0)