Bolhøi
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100617-58

Fredningsnr.
051420

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Linderumgaard Tingl.: 5/9 1927, proprietær J. Hasselbach Diplom Afmærkn.: MP 1939 GI 1963 En høj, "Baalhøj", 22 x 3,5 m; ujævn overflade.
Undersøgelsehistorie  (7)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bolhøi, stor Hedehøi, 80' Tværmaal, 14 Fod høi; Toppen noget gravet i men forøvrigt er Høien velbevaret. Bevoksning: 1992: Græs og Løvkrat

1927 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, lyng- og græsklædt Høj, "Baalhøj", i Randen af Granskov, 4 m. høj, 18 m. i Tvm. Stærkt affladet, men med uregelmæssigt bølget Topflade, ca. 9 m. vid. I Vest- og Sydsiderne ses brede, flade Skaar. Østligt i Topfladen en gammel Kule (3,50 m. N-S, 2 m. bred, 1 m. dyb). Vestligt paa Topfladen staar en Bænk paa 2 svære, runde Stolper. En Skelvold i N-S skærer Vestfoden. - Fredlyst 1927. Bevoksning: 1992: Græs og Løvkrat

1927 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Baalhøj", 22 x 3½ m. Ujævn Overflade.

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, flad meget ujævn top. Uregelmæssig form. Stejle, afgravede højsider. S.I. Stenen ikke genfundet. Bevoksning: 1992: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig høj i bøgetræsbevoksning i skel mellem fældet skovareal og ager.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig høj i udyrket græsareal.

Litteraturhenvisninger  (0)