Klangshøj
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100618-10

Fredningsnr.
05122

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1930 - 1939 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MS 1939, Fabricius En høj, "Klanghøj", anselig høj, 45 x 6 m; østsiden be- skåret af kirkegård; lavning i top og noget ujævn overfla- de, flagstang. I nordfod mindesten for lærer S. Lassen (d. 1936).
Undersøgelsehistorie  (6)
1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Klangshøj", ca. 6 m h.; Diam. ca. 45 m. Ligger paa en Banke, som den dækker, saaledes at Højfoden er vanskelig at bestemme i S. I V. er Banken gravet af, saa at den staar stejlt op til Højfoden, af hvilken det nederste er borttaget. I Ø. er Højfoden og det meste af Siden bortgravet, idet man her har bygget Kirkegaardsdige. Højens Overflade er noget ujævn efter gamle Gravninger. Men alle disse er dækkede af tæt Grønsvær. Græsgroet. Højen ligger paa det i vid Omkreds højeste Punkt. Sammen med Kirketaarnet umiddelbart Ø. for den betyder den i Landskabet et Punkt af en højst ejendommelig og storslaaet Karakter. Den findes paa Udskiftningskortet over Vennebjerg Bys Jorder, maalt 1787. Midt i Højsignaturen er indtegnet en rektangulær Firkant, belagt med rød Farve og under den Betegnelse: "Baunen". - I Højens Nordside nær Toppen findes en Huling, hvori der skal have været en hellig Kilde, der i sin Tid skal have været sat som en Brønd med Træ. Inden denne blev kastet til, gravede man efter Vandet, men der var intet. Ved i det sydøstre Hjørne af Højen at grave en Grav op til Kirkegaardsdiget (inden for dette) har man iagttaget to rejste Sten med Overligger over. - Det fortælles, at en Prins ved Navn Klank ligger begravet i Højen. Bevoksning: 1992: Græs og Nålekrat/-træer

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Klangshøj", anselig Høj. 45 x 6 m. Østsiden beskaaret af Kirkegaard; Lavning i Top og noget ujævn Overflade. Flagstang. I Nordfod Mindesten for Lærer L. Larsen. (død 1936).

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. "klanghøj". Stor lav sænkning i top, hvori der står en flagstang. G.I. mærke også i top. En trappe fører op fra NØ fra kirkegården. I den N højfod står en gravsten fra Søren S. Larsen. Derfra fører en græsklædt sti (lille lavning) op til højtop. Mellem højtop og sten ses i højsiden en trekantet sænkning (med spidsen mod kirken). Der er plantet en rækkke unge grantræer (ca. 10 år) af variendende højde mellem kirkegårdsgærdet (der går op over højfod i Ø) og højtop. Beliggende ved kirkegård. Bevoksning: 1992: Græs og Nålekrat/-træer

2001 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Undersøgelse har vist, at det kun er Toppen, der er Oldtidshøj; Resten er naturlig Banke.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anselig høj ret op af Vennebjerg Kirke.

Litteraturhenvisninger  (0)