Draghøi

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100619-2

Fredningsnr.
041323

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Begravelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Begravelse, uspec undergruppe, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Tinglysning af C-høj 1994 ********************* Høj, Draghøj. 2,5 x 20 m. Stor sænkning i top, ikke til bund, med udføring mod nord og syd.
Undersøgelsehistorie

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Draghøi, udkastet til Bunds og ryddet. Oveni den fandtes Lerkar. Bevoksning: 1992: Græs og Løvkrat

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, der staar tilbage græsgroet i Ager i en Højde af omtrent 3 m. Meget mishandlet; stor Sænkning i Toppen; lodret, nøgen Jordbrink fra Sydsidens Midte rundt om Vestsiden til Nordsidens Midte; dyrket højt op ad Foden til alle Sider. En Centralgrav kan dog godt være urørt. Utilgængelig ved Besigtigelsen paa Grund af Sæd. Efter Sigende i denne Høj er fundet en stor, tyndnakket Flintøkse, 16 Tom. l., og en Ravperle, der begge kom til Hjørring Museum som Gave fra Tandlæge Valdemar Friis. Øksen har i Museet 13550 og er en sleben tyndnakket Flintøkse, 0,415 m l., hvis ene Æghjørne er afslaaet. Der skal være fundet et Par Ravperler til. Bevoksning: 1992: Græs og Løvkrat

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Draghøj", stærkt forgravet Højrest.

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
06-06-1979: Høj. Som tidligere beskrevet - siderne stejlt afgravet, toppen ujævnt fordybet. I østlige højfod er 4 randsten blottede ved pløjning for tæt på højen. Hele vejen rundt i højfoden ses nyplantede hybenroser. Dias 03.33. *** Nyberejsningstekst *** 13-10-1992: C-høj, "Draghøj". Stor sænkning i top, dog ikke til bud, med udføring mod N og S. Højen ligger omgivet af unggranplantage, undtagen med N, hvor der er ager. S, SV og V for højen er plantagen ca 10 år og for højen er der nyplantet helt op til højfod. Hele området skulle efter 4-cm kortet være dyrket mark. Tinglyses. Bevoksning: 1992: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kratbevokset høj i hede/plantageareal.