Tofte
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100619-4

Fredningsnr.
05131

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MP i S. 1939 En høj, 27 x 4 m; flad afgravning i top.
Undersøgelsehistorie  (5)
1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Ligger i en Dalslugt ud til Engen, med høje Bakker paa tre Sider. Da Terrainet er faldende og der vistnok skyder sig en lille Banke ind under den, bliver dens Højde ret varierende. Maalt fra Nordfoden er den ca. 3 m h., fra Sydfoden ca. 4,75 m h.; Diam. ca. 27,50 m. Toppen er taget af, saaledes at der øverst er en hul, mod SØ skraanende Flade, 9 m i Diam; lavest i SØ, hvor den ligger 1,25 m under højeste Højtop, og hvor den fortsætter sig i en smal, 1,25 br. Rende ned gennem Siden til lige over Højfoden. Foden er afgravet i Ø. I Nordsiden et Hul, 1,50 x 2,75 m, hvis Bund ligger ca. 1 m under dets øverste Rand; i dets Sider et Brud, der viser, at Højen bestaar af blandet Jord. Lynggroet i Hede. - Lodsejeren, der havde gravet Hullet i Toppen, erklærede, at han ikke havde fundet noget ved sin Gravning, og at han havde været et Par Alen dybt. Bevoksning: 1979: Nålekrat/-træer

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 27 x 4 m. Flad Afgravning i Top.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 2,6 x 27 x 24 m. Som tidligere beskrevet, men rævegrav i N-siden. Ikke fotograferet og dia.m. ikke kontrolleret p.gr.a. bevoksning. Bevoksning: 1979: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig, kratovergroet høj i plantage.

Litteraturhenvisninger  (0)