Dalshøie

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100619-5

Fredningsnr.
041324

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

"Allershøj", forgravet høj(rest) (overført fra ikke-fredningsværdige)
Undersøgelsehistorie

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 5-6:] Dalshøie, mellemstore Rundhøie, endnu ret vel bevarede. Bevoksning: 1979: Græs

1924 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Allershøj", Højrest. Kun Midtpartiet staar tilbage i en Højde af 2,80 m. Højens Sider borttagne helt rundt. I Toppen et dybt Hul til Bunden efter Nationalmuseets Gravning. Udgravet 1924 for Nationalmuseet af Dr. Johs. Brøndsted, fra hvem Beretning i Brev af 26/6 1924 (Journ. Nr. 459/21 [sic]), hvori Meddelelse om tidligere Fund i Højen. [...] [Sb.] 5-6: Disse Høje er kortlagte forkert paa det til den ældre Beskr. hørende Kort. Bevoksning: 1979: Græs

1938 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 0413:24, Status: B

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overført fra "Ikke-fredningsværdige Mindesmærker" efter 1938.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Allershøj", forgravet Højrest.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrevet, men SB's hul i toppen må snarrere beskrives som en dyb rende i sydsiden, helt tilgroet. X i rubrikken andet sigter til oplysningen om, at hullet i midten skyldes udgravning ved NM i 1924. (jf. SB). Dias nr. 03.22. I listen fejlagtigt benvnt sb nr. 5. Bevoksning: 1979: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græslædt høj i lysning i mindre nåletræsplantage.