Aggersborg
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vesthimmerlands Museum

Kommune
Vesthimmerland

Sted- og lokalitetsnr.
100701-5

Fredningsnr.
12089

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Aggersborg ved Limfjorden er den største af Danmarks såkaldte ”trelleborge” fra vikingetiden. Det cirkelrunde anlæg har en diameter på 240 m. Ringvolden, der omgiver borgpladsen, er næsten en kilometer lang. Inden for borgen har ligget hele 12 bygningskarréer med fire store langhuse i hver, dvs. 48 huse i alt. Aggersborg har dermed været langt større end både Trelleborg og Fyrkat. Fælles for vikingeborgene er den strengt geometriske opbygning med en korsformet midtervej orienteret nøjagtigt efter verdenshjørnerne. Den nuværende vold er en rekonstruktion og markerer blot, hvor den oprindelige og langt højere vold har gået. Aggersborg er formentlig opført nogenlunde samtidig med Trelleborg og Fyrkat, omkring år 980.
Anlæg og datering  (4)
Borg/Voldsted, Vikingetid (dateret 900 - 1066 e.Kr.)

Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1199 e.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Vindmølle, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Beliggende på matr.nr. 1d Aggersborg By, Aggersborg: Aggersborg voldsted består af en cirkelrund borgplads fra vikingetiden, ca. 240 m i diameter, på hvilken der har ligget 48 huse samlet i 12 kvadratiske karreer. Borgpladsen er omgivet af en ringvold, ca. 11 m bred, i hvilken der har været portåbninger mod de fire verdenshjørner. Koncentrisk udenfor volden ligger en berme på ca. 8 m og udenpå den en ca. 5 m bred grav. I 1994 blev volden markeret med en tørveopbygning og graven blev delvis genopgravet. Anlæggets totale diameter i terrænet er ca. 282 m. Borgens sydlige del er dækket af Aggersborggaards bygninger og have på matr. nr. 1a Aggersborg By, Aggersborg, ligesom den østlige del af bermen og graven ligger under Thorupvej. Beliggende på matr.nr. 1a, Aggersborg by, Aggersborg: Rester af den sydlige del af Aggersborg voldsted ligger under terræn på arealet mellem Aggersborggårds hovedbygning og den østlige del af borgen, der ligger på matr.nr. 1d Aggersborg By, Aggersborg. Fortidsmindet beliggende på matr. nr. 1d, Aggersborg By, Aggersborg, Vesthimmerland Kommune præciseres omfanget af det fredede fortidsminde beskyttet i henhold til museumslovens § 29 e: Beskyttet areal udvidet til at omfatte hele matr.nr. 1d. Arealet er ca. 382 x 346 m stort.
Undersøgelsehistorie  (9)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Aggersborgens (sb. 5] oprindelige Plads er at søge paa den flade Banke søndenfor Kirken, nedenfor hvis Skraaning mod Fjorden Gaarden [sb. 33] nu er beliggende. Sporene til Borgtomten ere meget utydelige, dog kan endnu følges en i Rundkreds løbende meget udjevnet Voldhøjning, der omslutter et Terrain 5-6 Tdr. Ld. stort. Mod S.Ø. taber Sporene sig næsten helt; Volden maa dog have naaet umiddelbart ud til Bakkeskraaningen. Spor af Grav er ikke at se; Jordsmonnet er fladt inden som udenfor; dog oppløjes talrige Teglstensbrokker saavel her som paa Volden og man har ved at lægge Fundamentet til en Mølle truffet paa en "Løngang" eller Kjelder, som dog ikke undersøgtes.

1946 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1 opskærpet flintdolk og tresidet flintpil med skafttunge afleveret af arkitekt Schultz, fundet ved udgravning af Aggersborg. A 44244-45.

1966 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1992 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7476/92
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. 1102/75.

1992 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 1832
Vesthimmerlands Museum
Nord for ringborgen og øst for kirken er planlagt opførelse af en "velfærds-/udstillingsbygning". Bygningen opføres på stedet for den gl. kirkelade.

1992 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1832
Vesthimmerlands Museum
Ved undersøgelse af arealet fandtes kun recente fyldskifter og enkelte små stolpehuller.

2010 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2010-7.20.03-0009
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)