Sigersted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040214-46

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Møntfund, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Enkeltfund, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1200 - 1399 e.Kr.)

Enkeltfund, Jernalder (dateret 1 - 749 e.Kr.)
Otte fibler. Heraf blandt andet 1 bøjlefibel fra ældre romersk jernalder og 4 næbfibler fra yngre germansk jernalder (SVM2002020).

Møntfund, Middelalder (dateret 1200 - 1499 e.Kr.)
25 mønter fra SVM2002020-4 og SVM2002020-5. Deriblandt to middelalderlige sølvmønter fra 1403/06 og flere danske penning fra 1200-1300-tallet.

Enkeltfund, Udateret (dateret 1 - 1660 e.Kr.)
Diverse metalgenstande fra SVM2002020-4-5. Blandt andet blybånd med mulig indskrift, tenvægt, figur og støberester.

Undersøgelsehistorie  (20)
1999 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 12/00-5031
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 5935: tæt sydøst for Sigersted Kirke er fundet 2 kobbersterlinge, ca. 1420-40.

2000 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 56/2001
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sammen med mønterne (FP 6380) fandtes fibelfragment af forgyldt bronze samt 14 genstande af bronze m.m. Genstandene er ikke danefæ.

2000 Privat detektorbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling

2001 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 12/01-5095
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 6380: 15 mønter: Christoffer I, Erik Glipping, Erik Menved, Christoffer II, ubest. danske mønter, Erik af Pommern, Mecklenburg-Schwerin, 6 pfenning.

2002 Anden transaktion om genstand
Journal nr.: FP 6604
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
4 mønter overdrages til KMM

2002 Anden transaktion om genstand
Journal nr.: FP 6604
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
4 mønter og 9 stumper bronze indsendt til Nationalmuseet/Danmarks Oldtid

2002 Privat detektorbrug
Journal nr.: FP 6604
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fund af 4 mønter og 9 stumper bronze

2002 Privat detektorbrug
Journal nr.: SVM 2002 020
Sydvestsjællands Museum
Fund af 5 mønter (SVM 2002 020x22-24, x26-27)

2003 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: FP 6604
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
4 mønter erklæeres Danefæ: 1. Sandsynligvis MB 421, Erik Menved (1286-1319), Roskilde 2. MB 422, Erik Menved, Roskilde 3. MB 562-63, Christoffer II (1319-32), Roskilde 4. Erik af Pommern (1396-1439), kobbersterling, ca. 1420-1440, Næstved

2005 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: FP 7296
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
5 mønter (SVM 2002 020x22-24, x26-27)erklæres Danefæ: 1. Borgerkrigsmønt m. kors, ca. 1280-1330, ubestemt 2. Borgerkrigsmønt, ca. 1280-1330, ubestemt 3-4. Christiern II, klipping, 1528-22, Malmø, Galster 42 5. Frederik I, søsling, 1524, Ribe, Galster 73

2005 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: SVM 2000 020
Sydvestsjællands Museum
5 mønter (SVM 2002 020x22-24, x26-27) indsendt til Nationalmuseet/KMM

2006 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 12/86-1861
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 7911 (SVM 2002020) 1. Penning, Erik Menved, MB 389-91, x40 2. Penning, Erik Menved, MB 406, x35 3. Penning, Erik Menved, MB 407-410, x47 4. Penning, Erik Menved, MB 442, x46 5. Penning, Erik Menved, MB 506, x29 6. Penning, Christoffer II, MB 540, x38 7. Penning, Christoffer II, MB 570, bøjet, x30 8-9. Penning, Magnus Smek, MB 650, x45, x41

2006 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 12/06-1861
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
9 borgerkrigsmønter: 1 stk. Erik Menved MB389-91,1 stk. MB406, 1 stk. MB407-410, 1 stk. MB422, 1 stk. MB506, 1 stk. Christoffer II MB540, 1 stk. MB570, 2 stk. Magnus Smek, Lund MB650

2006 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 8301/02
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
C 35414 Fragment af relieffibula fra ældre germansk jernalder. C 35538 Hængesmykke fra yngre germansk jernalder. D 9/2003 ring (ringnål), bronze, mid.ald. D10/2003. Remspænde, bronze, sen mid.ald. C 36115-116 Næbfibulaer fra yngre germansk jernalder. D 957/2004 Runebrev fra middelalderen. C 36710 Patrice fra germansk jernalder. C 36711-713 To næbfibulaer og en pladefibula fra yngre germansk jernalder. D 197/2006 Del af apostelske, bronze, 17. årh.

2008 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: 2002020
Sydvestsjællands Museum
Indlevering af detektorfundne genstande og borkerkrigsmønter til danefævurdering.

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2002020
Sydvestsjællands Museum
Sagen er oprettet i SVM.

2009 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: 2002020-2
Sydvestsjællands Museum
Indlevering af detektorfundne genstande (mønter og plomber) til danefævurdering

2010 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2010-000399
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
D23/2010. Fibula, 'Guds Lam', bronze (forvasket), tidl.mid.ald. D26/2010.Klædeplombe, bly, sen mid.ald./renæssance

2010 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2010-000399
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8240: 1. Valdemar 2 Sejr, 1157-1182, Hbg. 42b, x48 2. Christoffer 1, 1252-1259, ROskilde, MB 82, x48 3. Penning, Roskilde, 1280'erne, MB 437, x48 4. Christoffer 2, 1319-1332, Roskilde, MB 574, x48 5. Penning, Nørrejylland, 1330'erne, MB 578, x48 6. Middelalder?, stærkt korroderet, 1,3g, x48 7. Christian 2, 1513-1523, klipping, 1518-1522, Galster 42, x48 SVM 2002020 Note: Otte mønter og tre genstande indleveret til DK-Oldtid, mønterne sendt til KMMS, syv erklæret danefæ.

2010 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2009-000399
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8198: 1. Erik 4 Plovpenning( eller Erik 5 Klipping, Ribe eller Lund, MB 33/122, 1241-1250 eller 1259-1286, x64 2. Erik 5 Klipping, 1259-1286, Roskilde, MB 145, x61 3. Erik 5 Klipping, 1259-1286, Slesvig, MB 267, x55 4. Erik 6 Menved, 1286-1319, Roskilde, MB 416, x59 5. Erik 6 Menved, 1286-1319, Roskilde, MB 421, x63 6. Erik 6 Menved, 1286-1319, Roskilde, MB 422, x60 7. Erik 6 Menved, 1286-1319, Ribe, MB 486, x53 8. Christoffer 2, 1319-1332, Nørrejylland, MB 592(?), x58 9. Christoffer 2, 1319-1332, Ribe, MB 615, x62 10. Penning, klippet og stærkt korroderet, x54 11. Erik 7 af Pommern, 1396-1439, kobbersterling, x57 12. Mønt, plombe eller knap?, to gennemboringer, desuden påloddet metalklump på bagsiden SVM 2002020

Litteraturhenvisninger  (0)