Himmelhøjene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyske Museer

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100705-68

Fredningsnr.
100952

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Vestl. "Hummelhøj", 15 x 2 m; lille hul i top. Lyngklædt i hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 67-70] Nordlig paa Markerne 4 Høje -, den n.v. Staksted Grushøj [sb. 67], heri skal være fundet en stensat Kiste, de 2 Himmelhøjene [sb. 68-69] kaldede.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vestl. "Hummelhøj", 2 x 15 m.; lille Hul i Top; Lyng i Hede.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer
"Hummelhøje". Rundhøj beliggende i blandet skovbevoksning. Beklædt med blåbær og overgroet af selvsået bævreasp.Tre større graner på toppen.

Litteraturhenvisninger  (0)