Skjellebjerghøie

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110101-157

Fredningsnr.
140384

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Højsagn, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for 1403-82, 83, 84. Høj, en af "Skellebjerghøje" 19 x 4,5 m. I top flad sænkning mod V; brud nær foden mod N og Ø. Foden firkantet afpløjet. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skjellebjerghøie [E. nr. 17-20, svarer til sb. 154-157] liggende paa en Banke med smaa Damme omkring. 20 omtrent som No 17 [sb. 154, i det Hele velbevaret, 80 Fod Tværm. 16 Fod høi].

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadiget Høj, 22 m. i Tværm., 4 m. h. I Top flad Sænkning mod V, 5 m. l., 3 m. br. Her har iflg. Medd. været bygget en Hytte. Siden mod SØ. afgravet. Foden firkantet afpløjet. Græsgroet i Ager. Kunde nok fredes, men Ejeren uvillig. E. 1877: En af 'Skjellebjerghøje' [Navnet bevaret], ret velbevaret, c. 25 x 5 m. Højene 154 samt 156 og 157 (Skjellebjerghøje) have en smuk og fri Beliggenhed paa en høj Banke, hvorfra de ses viden om. En samlet Fredning, meget ønskelig, kunde ikke opnaas.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, een af "Skellebjerghøje", 19 x 4,5 m. I Top flad Sænkning mod V, Brud nær Foden mod N og Ø. Fod firkantet afpløjet. Græsklædt i Ager. [Tilføjelse i sb.teksten]: Sagnet vil vide, at i Højen findes et Kammer. En gammel (sindsyg) Kone, der hørte hjemme paa Hunskjær [?], plejede at sidde og spinde inde i Kammeret. Herfra gik hun ud en Gang og satte Ild paa Gaarden. Det skulde være hændt i 1820, og det menes at være en Datterdatter, der nu er Kone paa Nabogaarden mod Øst. - Historien fortalt (ved Berejsningen 1943) et Par Steder og begge Steder mente man, at der var mere end blot Saga, og altsaa heller ikke ret gammelt.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager.