Hørdum Hede

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110106-29

Fredningsnr.
1403153

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 17 x 2 m. I top 4 m bred, tilgroet sænkning. I vest- siden dybt, 3 m vidt brud. Beplantet i plantning.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
...: en jevnstor Jordhøi, udgravet midt i ovenfra.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet Høj, 17.5 m. i Tværm., 2 m. h. I Top tilgroet Sænkning, 4 m. vid, 0.8 d. Op gennem hele Vestsiden et dybt, frisk Brud, 3 m. vidt. Lynggroet og nyplantet i nyplantet Hede. - E. 1877: Jevnstor Høj; Gravning i Top.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 17 x 2 m. I Top 4 m bred tilgroet Sænkning. I V-Siden dybt, 3 m vidt Brud. Beplantet i Plantning.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Træbevokset i træklædt bælte på mark.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Oversigt set fra S
Oversigt set fra V
Oversigt set fra NV