Sct. Jørgensgård
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050707-85

Fredningsnr.
382515

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Hospital, Middelalder (dateret 1200 - 1299 e.Kr.)

Fredningstekst
Sct. Jørgensgård kirketomt og kirkegård. Arealet, hvor Sct. Jørgensgård kirke og kirkegård ligger, måler ca. 30 x 25 m. Ruinerne af kirken er beliggende ca. 0,50 m under nuværende jordoverflade. Det fredede areals placering og udstrækning fremgår af ved- lagte kortskitse. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen anden måde. Gravning, beplantning samt bebyggelse på arealet, hvorunder ruinerne befinder sig, må kun ske efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (7)
1948 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1955 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution
For de spedalske oprettedes i Åderup Skt. Jørgensgård. Muligvis er den allerede indrettet i 1200-tallet. 1492 udstedtes nye regler for behandlingen af de spedalske, og i 1500-tallet blev gården nedlagt og dens ejendomme henlagt under Helligåndshuset.

1968 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1972 Tinglysning
Uspecificeret institution
Arealet, hvor Sct. Jørgensgård kirke og kirkegård ligger, måler ca. 30 x 25 m. Ruinerne af kirken er beliggende ca. 0,50 m under nuværende jordoverflade. Det fredede areals placering og udstrækning fremgår af vedlagte kortskitse. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen anden måde. Gravning, beplantning samt bebyggelse på arealet, hvorunder ruinerne befinder sig, må kun ske efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren.

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Næstved Museum
Ligger i græs.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark IV, 1, Præstø Amt
1955