Rubjerg Gamle Kirke
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100610-27

Fredningsnr.
05125

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Ødekirke, Historisk Tid (dateret 1100 - 1904 e.Kr.)

Ødekirkegård, Historisk Tid (dateret 1100 - 1904 e.Kr.)

Fredningstekst
Rubjerg gamle kirkegård Kirkegården med dens rester af den nedbrudte kirke og grav- minder. Dekl. 15.3.46 er det originale fredningsdokument gennem kirkeministeriet tilstillet stiftsøvrigheden til opbevaring ved kirkens akter.
Undersøgelsehistorie  (6)
1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Kirkegården med dens rester af den nedbrudte kirke og gravminder.

1960 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution
Af den nedbrudte romanske kirke er bevaret et stykke af vestmurens kerne, og dens grundplan er markeret med fyrrehække. Den gamle kirkegård er bevaret. På en høj i midten er opstillet et romansk gravkors. Den nye kirke er opført 1904 med benyttelse af materiale fra den nedbrudte kirke. Den genopførtes så vidt muligt i sin gamle skikkelse, dog med tilføjelse af et tårn i vest med pyramidespir.

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rubjerg gamle kirkegård. Den gamle kirke er markeret med græstørv, men i v-gavlen står endnu rester af en væg, der er muret af natursten, op til ca. 2 m høj. Langskibet måler 7,5 x 18m, 6x8 m. På Kirkegården ligger spredt en del gravsten, hvoraf nogle få af jern. De fleste er fra 1890érne, men enkelte er ældre og nogle yngre (en fra 1910). En hulvej fører fra S ind til kirken. Kirkegårdens mål er målt ud fra målebordsbladet. Bevoksning: 1992: Græs og Løvkrat

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Vendsyssel Historiske Museum

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Aalborg Historiske Museum
Gl. Rubjerg Kirkegård. Afgræsses af får. P-plads og infoskilt.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark VI, 1, Hjørring Amt
1960