Smørmosegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-91

Fredningsnr.
533451

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 18 m. Let afgravet langs siderne med eftergroede skrænter. Træbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1866 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1866 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Yngre bronzealders urnegrav fundet ved pløjning ved foden af gravhøj på 25. selvejergårds jord, formentlig sb.91 eller 96.

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En almindelig Gravhøi. Bevoksning: 1985: Løvtræer

1943 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 18 m, Let afgravet langs Siderne med eftergroede Skrænter. Træbevokset i Ager.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, i ældre tid noget afgravet i siderne. 2,9 x 21 x 20 m. I toppen og i S-siden ses to ikke helt nye nedgravninger, ca. 2 x 1 m, ca. 0,4 m dybe. -Antagelig huler gravet af børn. Desuden ældre rævegrave i V- siden. Bevoksning: 1985: Løvtræer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)