Dosen

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110106-149

Fredningsnr.
140459

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Rest af langhøj i NV-SØ. Mod Ø bortgravet ved grusgravning. Resten 20 x 12 x 3,3 m. Sænkning i rygningen, brud ved fod mod VSV. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Dosen", en stærkt ødelagt Høining, om Gravhøi kan ikke afgjøres uden nærmere Undersøgelse. Bevoksning: 1983: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en Langhøj, der har vendt i NV-SØ. Mod Ø. bortgravet ved gammel Grusgrav; paa Randen af denne mod Ø. Spor af Højens Østende. Iøvrigt kun Vestenden tilbage, 18 m. l., 12 br., mod N. udslæbt ved Gravning; 3.3 h. Græsgroet i Ager. Opr. Længde: ca. 40 m. E. 1877: 'Dosen', stærkt ødelagt Højning; tvivlsom Gravhøj [ganske utvivlsom]. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Langhøj i NV-SØ. Mod Ø bortgravet ved Grusgravning. Resten 20 x 12 x 3,3 m. Sænkning i Rygningen, Brud ved Fod mod VSV. Græsklædt i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj. Som tidl. beskr. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Nord for højen ager, til de andre sider træklædt areal. Højen delvis træbevokset.